மினரல் வாட்டர் விநியோகிக்கும் வண்டியின் ஓட்டுனர்
கையில் உள்ள பாட்டிலில் மெட்ரோ வாட்டர்
 

Driver of vehicle supplying mineral water

Drinks what? Metro water

Advertisement